MediaWiki:Setstewardflag

From Stanford CSD History

Set steward flag